Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την καταπολέμιση της διαφθοράς, η δικαιοσύνη που ως γνωστόν, επί ΠΑΣΟΚ δεν χειραγωγείται-όχι, όχι-αποφάσισε την αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους του Πρόδρομου Μαυρίδη, ο οποίος είχε προφυλακιστεί από τον περασμένο Μάιο, με τις κατηγορίες της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Ο Μαυρίδης είχε δώσει κατάθεση ενώπιον των εσωτερικών ελεγκτών της μητρικής SIEMENS κ. Burgard, Hafner και Huppert, όπου έκαιγε «κόσμο» για την περίοδο 1997-2004, καθώς παραδεχόταν, μεταξύ άλλων, ότι:«Οι πολυάριθμες ....πριμοδοτήσεις ήταν απαραίτητες, ιδίως επειδή ..............