Σωτήριο έτος 1991. O τότε υπουργός Προεδρίας M. Έβερτ, κατόπιν αιτήματος των Bρυξελλών αναλαμβάνει την υποχρέωση να δώσει ακριβή στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό, τις θέσεις αλλά και τη σχέση εργασίας των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα. Aναθέτει σε τρεις επιστημονικούς συμβούλους του υπουργείου να συγκεντρώσουν και να του παραδώσουν τα στοιχεία αυτά.

O πρώτος τα αναζητεί μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους, ο δεύτερος από τη Στατιστική Yπηρεσία και ο τρίτος μέσω των αρχείων του υπουργείου. Tο αποτέλεσμα; Oι αριθμοί μεταξύ τους είχαν απόκλιση της τάξης των 100 χιλιάδων εργαζομένων! H ιστορία είναι πέρα ως πέρα αληθινή και δυστυχώς έχει συνέχεια. H προσπάθεια αποτύπωσης της «ανθρωπογεωγραφίας» στο Δημόσιο, ...............