Μαρία Σωνίδου , Εφημερίδα «Καθημερινή», Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009

«Παγίδα» το Ίντερνετ.

Η ενασχόληση με το Ίντερνετ είναι ο δρόμος προς το Κακό, εννοείται χωρίς επιστροφή, κατά τους υπερορθόδοξους ραββίνους τού Ισραήλ, οι οποίοι καλούν τους πιστούς τους να μείνουν μακριά από το Διαδίκτυο. Με επιστολή τους προς τρεις υπερ-συντηρητικές εφημερίδες ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους ότι η κοινότητά τους, οι Χαρεντί, απαγορεύει διά ροπάλου τις επισκέψεις στο Ίντερνετ και επισημαίνει ότι κάποιοι έχουν ήδη πέσει στην «παγίδα» του. Η ειρωνεία τού πράγματος, ωστόσο, είναι ότι ........