Δείτε το πολιτισμένο (θεατρικό) έργο των Συνδικαλιστών (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ) στα δύο παρακάτω βίντεο... και στην συνέχεια το κόστος του (θεατρικού) τους έργου στο τρίτο βίντεο!

Πολιτισμένο (Θεατρικό) Έργο Συνδικαλιστών (Βίντεο 1,2): [...]