Το παρακάτω βίντεο αναδεικνύει δύο σημεία:

1. Την αντίφαση που πέφτει το ΚΚΕ, κατηγορώντας τον εθελοντισμό, όταν το ίδιο αποτελείται κατά πλειοψηφία από εθελοντές! (όπως και σχεδόν όλα τα κόμματα)

2. Τις πολύ υψηλές απαιτήσεις συμμετοχής και προώθησης που έχει το ΚΚΕ από τα μέλη του, οι οποίες είναι αποτρεπτικές για τους πραγματικούς εργάτες του μεροκάματου.

Στο τέλος γίνεται μια γενική εκτίμηση, για το πόσα πραγματικά είναι τα μέλη του ΚΚΕ - βάση του ποσοστού που τηρεί το Καταστατικό του κόμματος, και τι ειδικότητα έχουν αυτά τα μέλη (Φοιτητές, Πολιτικοί, Συνδικαλιστές[...]