Ένα απόσπασμα από βίντεο, που δείχνει το πόσο Επικίνδυνοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν, και για ποιο λόγο αρνούνται να νομοθετήσουν υπερ της Ελλάδας και των Ελλήνων!...

Γιατί πάνω από την Ελλάδα βάζουν... τις καρέκλες τους! - και αυτή την ματαιοδοξία τους την εκμεταλλεύονται φυσικά υπερ τους όσοι βλέπουν τους Έλληνες ως.. απόβλητα και υπηρέτες οραματιζόμενοι να κάνουν την Ελλάδα, κέντρο [...]