Το γνωστό πρόβλημα που δημιούργησε η παράλογη πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων στην εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης, διογκώνεται καθημερινά, αφού κυριαρχεί μία αδικαιολόγητη κυβερνητική εμμονή προς την κατεύθυνση τουρκόγλωσσης εκπαίδευσης μέσα από δημόσια σχολεία και νηπιαγωγεία. Το θέμα ευαισθητοποίησε μερίδα του πολιτικού κόσμου και δημιούργησε σειρά εύλογων ερωτήσεων στους πολίτες, γύρω από τον διαφαινόμενο εκτουρκισμό ελλήνων μουσουλμάνων (Πομάκων) που δεν επιθυμούν να μάθουν την τουρκική, αλλά εξαναγκάζονται μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της κυρίας Δραγώνα. Το γνωστό πρόβλημα που δημιούργησε η παράλογη πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων στην εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης, διογκώνεται καθημερινά, αφού κυριαρχεί μία αδικαιολόγητη κυβερνητική εμμονή προς την κατεύθυνση τουρκόγλωσσης εκπαίδευσης μέσα από δημόσια σχολεία και νηπιαγωγεία. Το θέμα ευαισθητοποίησε μερίδα του πολιτικού κόσμου και δημιούργησε σειρά εύλογων ερωτήσεων στους πολίτες, γύρω από τον διαφαινόμενο εκτουρκισμό ελλήνων μουσουλμάνων (Πομάκων) που δεν επιθυμούν να μάθουν την τουρκική, αλλά εξαναγκάζονται μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της κυρίας Δραγώνα.  [...]

Labels: ,