Όποιος ενδιαφέρεται, ας διαβάσει την ανάλυση στο PDF ως αυτό ακολουθεί.

Παρακάτω παραθέτω μόνο το αυτονόητο και ευκολονόητο συμπέρασμά μου:

Υσ. Κάποιες φορές, δεν μπορώ να συγκρατηθώ με αυτά που ακούω!...

Τα πράγματα είναι απλά, διαβάζοντας το άρθρο του Συντάγματος:
«Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ....................