Σε Τράπεζα της Αταλάντης στο όνομα ατόμου με ολική αναπηρία που αγγίζει το 90% εξέδωσαν δάνειο 200.000 Ευρώ, για 30 χρόνια, ο διευθυντής και ο προϊστάμενος χορηγήσεων τον ασφά­λισαν μάλιστα στο ομαδικό ασφαλιστήριο της Τράπεζας για ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ώστε να εξοφληθεί το δάνειο αν έμενε ανάπηρος και αν απεβίωνε !!! Εγγυητής άνδρας 65 χρονών, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για εγγύηση φυσικά, άλλωστε τι απάτη θα ήταν, και αντίκλητος παλιός γνώριμος της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και πελάτης της Δικαιοσύνης, τοκογλύφος, κλπ, με 5 καταδίκες για απάτες και συναφή εγκλήμα­τα. Όλα πήγαιναν κατ' ευχήν αυτών που τα σχεδίασαν. Όχι όμως για πολύ. Γιατί ο ανάπηρος απεβίωσε και ανακάλυψαν ότι υπήρχε αδελφός.Ο εγγυητής πανικοβλήθηκε. Λίγες ημέρες ...................