«Και τώρα μαζεύουμε αποδείξεις από παντού». Αυτό είναι το σύνθημα που στέλνει το υπουργείο Οικονομικών σε 4.000.000 μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά και σε άλλες κατηγορίες φορολογουμένων προκειμένου να μειωθεί η φοροδιαφυγή, να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και να βγει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια από την αυστηρή ευρωπαϊκή επιτήρηση. Οι αποδείξεις που θα συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι θα αφορούν όλες τις καταναλωτικές δαπάνες, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από γιατρούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και μια σειρά επαγγελματίες που βρίσκονται στην πρώτη λίστα των περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Το κίνητρο που δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε όσους συγκεντρώνουν αποδείξεις είναι διπλό: αφενός θα λαμβάνονται .................