Δημοσιεύουμε παρακάτω οδηγίες της ΔΑΠ για την προσέγγιση των πρωτοετών που αφορούν μεν το 2008 αναφέρονται όμως σε πρακτικές που ισχύουν και σήμερα. Αποδεικνύουν ένα καλοστημένο μηχανισμό επηρεασμού των φοιτητών, με μόνο σκοπό την υφαρπαγή της ψήφου. Είναι φανερές οι "αδυναμίες" της Γραμματείας των Πανεπιστημίων που διευκολύνουν τις παρατάξεις να ρίχνουν τα δίκτυα τους στους πρωτοετείς καλυπτόμενοι από τη μάσκα του ενδιαφέροντος τους για τους φοιτητές. Αν συνδυάσουμε και τις κατά καιρούς επίσημες καταγγελίες για δωρεάν εκδρομές στους ψηφοφόρους, για διανομή των θεμάτων στις εξεταστικές, για παρεμβάσεις στους καθηγητές, για συνναλαγές στις εκλογές των καθηγητών και των οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημίων, για την διαβλητή επιλογή φοιτητών για τα μεταπτυχιακά και άλλα πολλά, γίνεται .......