Σύμφωνα με το Νόμο Ν.2939/01 δημιουργήθηκε ΝΠΙΔ (δηλ. κάτι σαν τα επιμελητήρια) που ονομάζονταν Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.). ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΗΤΑΝ ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΑ όπως προέβλεπε το άρθρο 24 του Νόμου του 2001. Σύμφωνα όμως με...