του Κώστα Μαργαρίτη Δημοσιογράφου Ξεκίνησε η νέα χρονιά -2010- με αρκετά εσωτερικά προβλήματα, που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δείχνει αδύναμη να τα αντιμετωπίσει. Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για την ιθαγένεια και τη δυνατότητα ψήφου στους μετανάστες, δεν είναι κάτι απλό και επιπόλαιο. Τα προβλήματα ένταξης είναι συγκεκριμένα. Έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, την ταυτότητα, τις αρχές και την ιστορία της χώρας μας. Όσοι μετανάστες αρνούνται να δεχτούν αυτές τις αρχές και... να προσαρμοστούν στα δεδομένα της πατρίδας μας, όχι μόνο δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά δεν έχουν θέση ούτε στην ..........