Η Τίνα Μπιρμπίλη παρουσίασε τον νέο κανονισμό (ΚΝΑΚ) για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, μέσω του οποίου θα καθίσταται υποχρεωτική η ενεργειακή επιθεώρηση για χιλιάδες κτίρια σε όλη τη χώρα. Όπως ανέφερε η κ .Μπιρμπίλη, όλες οι νέες οικοδομές αλλά και ήδη υφιστάμενα κτίρια....