''Το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά από τους υπεύθυνους εφοριακούς τριών Δ.Ο.Υ της Θεσσαλονίκης και τους υπεύθυνους αντίστοιχων εταιρειών «μαϊμού», την επιστροφή, εντός των 48 ωρών, του ποσού των 8.831.906 ευρώ!!! το οποίο προήλθε από παράνομη επιστροφή ΦΠΑ. Το συγκεκριμένο ποσό περιήλθε στην κατοχή των εταιρειών από επιστροφή ΦΠΑ, μετά την προσκόμιση πλαστών βεβαιώσεων και εικονικών τελωνειακών στοιχείων.Ενω οι υπεύθυνοι των τριών εταιρειών είναι έως σήμερα άγνωστοι!!! Όπως προκύπτει από την έγγραφη παραγγελία του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γ. Σχοινιωτάκη, η απάτη των τριών ανύπαρκτων εταιρειών έγινε στις Γ΄και Δ΄ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, καθώς και στη ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι μόλις έγινε γνωστή η απάτη, οι αρμόδιοι οικονομικοί επιθεωρητές, που επιλήφθηκαν της υπόθεσης, επικαλέστηκαν ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τους υπεύθυνους εφοριακούς υπαλλήλους, προκειμένου, είτε να μην τους επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις, είτε να απαλλαγούν. [...]''