''Πολύς λόγος γίνεται για τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας και το κατα πόσο ειμαστε διατεθημένοι να τον εκμεταλευτούμε ή τουλάχιστον να μας επιτρέψουν να τον εκμεταλευτούμε.Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν παραθέτουμε πιο κάτω κάποιους από τους λόγους που θέλουν να βάλλουν στο χέρι τη χώρα μας. ΧΡΥΣΟΣ: Μπορεί να αποφέρει κρατικά έσοδα ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως και να εξασφαλίσει πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ: Αν αξιοποιούνταν η ενέργεια που θα προέκυπτε, θα ισοδυναμούσε με 160.000 τόνους πετρελαίου ετησίως. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Ένα δισ. βαρέλια είναι τα πιθανά απολήψιμα αποθέματα αργού στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. ΟΥΡΑΝΙΟ: 10.000 τόνοι στο υπέδαφος της Βόρειας Ελλάδας.[...]''