''[...] Καθίσταται σαφές από τα παραπάνω, ότι η κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία είναι απρόσφορη, άκαιρη και ανεδαφική. Γι’ αυτό προβλέπεται ότι ακόμα και αν η Βουλή υποπέσει στο λάθος να την ψηφίσει, το μέλλον της θα είναι ιδιαίτερα βραχύβιο. Εξυπηρετώντας μάλλον μικροπολιτικές σκοπιμότητες επιχειρεί από λανθασμένη οπτική γωνία και με πρόχειρο τρόπο να αντιμετωπίσει το μεγάλο μετανάστευτικό ζήτημα που ταλανίζει τη χώρα. Το πράττει ανεύθυνα χωρίς στην πραγματικότητα να έχει μελετήσει επαρκώς τα όρια των δυνατοτήτων της Ελλάδας ως προς την υποδοχή και ενσωμάτωση των μεταναστών και χωρίς να έχει μεριμνήσει έμπρακτα για την ομαλή κοινωνικοοικονομική ένταξη των αλλοδαπών μεταναστών στη χώρα. Επιπλέον, χωρίς να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πάταξη του μεταναστευτικού δουλεμπορίου και των υπόλοιπων παρενεργειών, σπεύδει να «χαρίσει» μαζικά και με συνοπτικές διαδικασίες την ελληνική ιθαγένεια σε εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαπούς μετανάστες. Η Κυβέρνηση θεσπίζει τις πιο ελαστικές προϋποθέσεις κτήσης ιθαγένειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη μία πλευρά, υπαναχωρεί από την εφαρμογή του δικαίου του αίματος, που για ευνόητους λόγους παραδοσιακά ακολουθεί η ελληνική έννομη τάξη.[...]''