Η Θάλεια Δραγώνα είναι μαζί με την Άννα Φραγκουδάκη επιστημονικές υπεύθυνες του προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων».
Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε το 1997 και εξελίχθηκε σε φάσεις:
Στην πρώτη (1997-2000) και δεύτερη φάση (2002-2004) στοίχισε 9.640.000 ευρώ.
Στην τρίτη φάση (2004-2008) στοίχισε 7.350.000 ευρώ.
Συνολικά για το πρόγραμμα από το 1997 έως το 2008 οι κυρίες Δραγώνα και Φραγκουδάκη διαχειρίσθηκαν 17.000.000 ευρώ!
Μετά το τέλος της χρηματοδότησης από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο ..................