Κυρία Δραγώνα, προς ενημέρωσή σας, τολμά η αναξιότης μου να σας παρουσιάσει μερικά δείγματα τα οποία ενισχύουν τα γραφόμενά σας και φυσικά την επιστημοσύνη σας την οποία κακώς αρνηθήκατε προσφάτως με επιστολή σας απολογούμενη έναντι των μελών της Ακαδημίας των Αθηνών.
Η απορία μου είναι γιατί ως "επηρεασμένοι" εκ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αρνούμεθα να εφαρμόσουμε (εμείς οι βαφτισμένοι ως έλληνες) τα ήθη και τα έθιμα με τα οποία μας γαλούχησαν οι "ανώτεροι" τούρκοι αξιωματούχοι, οι οποίοι εργαζόμενοι σκληρά, είχαν αναγάγει αρκετές εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους σε επιστήμη. Όσον αφορά τα οφέλη του οθωμανισμού επί των Ελλήνων, μία περίπτωση... θετικής επίδρασης του Τουρκικού πολιτισμού είναι και η παρακάτω... Ο Ιταλός Fr Pasqua περιγράφει το σούβλισμα του Έλληνα ..............