Μια σημαντική όψη της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας της δεκαετίας 1940-1950 που έχει προβληθεί εκτεταμένα, είναι η επέμβαση του ξένου παράγοντα στα εσωτερικά θέματα της Χώρας. Η προβολή αυτή όμως, κατά την γνώμη μας, είναι μονόπλευρη καθώς εξαντλείται στην επέμβαση των Βρετανών κατά την διάρκεια της Κατοχής και της Απελευθέρωσης και στην παράδοση της σκυτάλης το 1945 (Σχέδιο Μάρσαλ) στον Αμερικανικό παράγοντα που ενίσχυσε αποφασιστικά τόσο οικονομικά όσο και υλικοτεχνικά όλες τις μεταπολεμικές Ελληνικές κυβερνήσεις ως το 1960.
Ο σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να αναδείξουμε ένα μικρό μέρος μόνο της επέμβασης του Γιουγκοσλαβικού παράγοντα (Τίτο) κατά τον Εμφύλιο πόλεμο του 1946-1949. Βασική μας πηγή αποτελεί η έρευνα του Καθηγητή πανεπιστημίου Α.Π.Θ. Σπυρίδωνα Σφέτα στα επίσημα αρχεία του Γιουγκοσλαβικού κράτους που βρίσκονται στο ...................