Γράφει το Άρδην ότι η ένταξη στο ελληνικό έθνος δεν γίνεται με ντιρεκτίβες των ποικιλώνυμων ΜΚΟ της Νέας Τάξης πραγμάτων, ούτε με φιρμάνια της σατράπηδων που μας κυβερνούν. Είναι ζήτημα αφομοίωσης της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού, αλλά και το να ταυτίσει κάποιος τη μοίρα του με τη μοίρα αυτού εδώ του λαού.
Ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι ότι τα είχε πει στο πρόγραμμά του προεκλογικά. Και είναι εν μέρει αλήθεια (http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/6397cabd-e9f3-4d2e-87bb-0d64f8a72a43 ) Βέβαια αυτό που δεν ξεκαθάρισε  είναι  ότι αλλάζει τις προϋποθέσεις πολιτογράφησης σε σημείο που σε βάθος τριετίας 960.000 αλλοεθνείς θα έχουν δικαίωμα ψήφου όπως και δεν  .....................