... [βίντεο] ...

σσ. Παρατηρείστε πως το αντικείμενο για λίγα κλάσματα δευτερολέπτου φαίνεται να απομακρύνεται απότομα μετά την «εμπλοκή».