Γράφει ο Καδήρ Αϊκούτ: Από το 1948 που δημιουργήθηκε το Ισραηλινό κράτος, αυτό είχε ως αποτέλεσμα συνέχεια να υπάρχουν αδικίες, εγκλήματα, βιασμοί, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη και των αποφάσεων του ΟΗΕ. Όλα τα παραπάνω αποτελούν επίσης προσβολή της ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης. Μερική υποστηρίζουν πως το σημερινό Ισραήλ μπορεί να θεωρείτε κράτος. Στο διεθνές δίκαιο υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που ορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιο κράτος ώστε να θεωρείτε κράτος κατά το διεθνές δίκαιο. Κράτος και έννοια του κράτους κατά το διεθνές δίκαιο: «Το διεθνές δίκαιο θεωρεί ως έδαφος μια συγκεκριμένη εδαφική οντότητα, πάνω στην οποία ζουν άνθρωποι δηλαδή υπάρχει ένας λαός και υπάρχει αυθυπόστατη και ανεξάρτητη πολιτική εξουσία. Επίσης παίζουν ρόλο ..........»