Δείτε αυτό το άρθρο: ... «Indian gift unveiled at CERN
On 18 June CERN unveiled an unusual new landmark - a statue of the Indian deity Shiva. The statue is a gift from CERN's Indian collaborators to celebrate CERN's long association ........» .....[....].....
«O Shiva είναι ο καταστροφέας του κόσμου, μετά  τον Μπράχμα το δημιουργό και τον συντηρητικό Vishnu, μετά τον οποίο ο Μπράχμα δημιουργεί ξανά τον κόσμο και ούτω καθεξής. Ο Shiva είναι υπεύθυνος για την αλλαγή, με τη μορφή του θανάτου και της καταστροφής, και με τη θετική έννοια της διασκόρπισης των παλιών συνηθειών ... » . Είναι απορίας άξιο... για ποιο λόγο οι Ινδοί να κάνουν δώρο ένα άγαλμα που υμνεί την καταστροφή;.. Για ...............