Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009 Εμφανιστήκαν στην Δημοσιότητα δειγματοληπτικοί έλεγχοι με φορολογικές δηλώσεις γιατρών από το κολωνάκι. Στο Βήμα διαβάσαμε Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από τα 150 άτομα που έχουν ιατρείο στο Κολωνάκι, 30 δηλώνουν καθαρά ετήσια εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ, άλλοι 30 δηλώνουν καθαρά ετήσια εισοδήματα από 10.000 ως 20.000 ευρώ, ενώ άλλοι 30 περίπου καθαρά ετήσια εισοδήματα από 20.000 ως 30.000 ευρώ.
Σήμερα διαβάζουμε στο Έθνος: Φορολογούμενοι με μεγάλες ακίνητες περιουσίες και πισίνες περιλαμβάνονται μεταξύ των δικαιούχων του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης την .......