Ως γνωστόν ο κ. Χριστόφιας ισχυρίζεται ότι προωθεί επειγόντως τη λύση του Κυπριακού "από Κυπρίους για Κυπρίους", με τον συνεχή βέβαια έλεγχο και την έγκριση της τουρκίας, για να αποφύγει δήθεν την διχοτόμηση.Το ελέυθερο σήμερα τμήμα της Κύπρου τίθεται και αυτό υπό τον έλεγχο της τουρκίας με αποτέλεσμα σύντομα και σταδιακά να τουρκοποπιηθεί. Αυτό ο κ. Χριστόφιας το βάφτισε ενοποίηση!! Είναι δυνατόν οι κομματικές συντροφικές αγκυλώσεις του Προέδρου Χριστόφια να τον κάνουν να μην αντιλαμβάνεται μέχρι που ολίσθησε και ότι οδηγεί την ελληνική Κύπρο (με 82% των κατοίκων της Έλληνες) σε καταστροφή και .........