Η Τουρκία επιδιώκει να εισαγάγει στη συνθήκη για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης στοιχεία τα οποία θα έθεταν εμμέσως ή αμέσως σε αμφισβήτηση ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο
Η Άγκυρα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις διαπραγματεύσεις με τη FRΟΝΤΕΧ για τη σύναψη συμφωνίας με σκοπό την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης προκειμένου να εισαγάγει σε αυτή στοιχεία που θα μπορούσαν, άμεσα ή έμμεσα, να θέσουν υπό αμφισβήτηση ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο.
Η Αθήνα, η οποία σημειωτέον επιθυμεί μια συμφωνία που θα βοηθούσε στην ανάσχεση των κυμάτων παρανόμων μεταναστών εξ Ανατολάς, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα διαδραματίζονται ..............