Από το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, οι πολίτες της ΠΓΔΜ, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, οι οποίοι διαθέτουν βιομετρικά διαβατήρια, θα μπορούν να ταξιδεύουν στις χώρες της ζώνης του Σένγκεν χωρίς θεώρηση εισόδου (βίζα). Συγκεκριμένα, οι πολίτες των τριών αυτών των Δυτικών Βαλκανίων θα μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα για τουριστικούς και επαγγελματικούς σκοπούς στα κράτη-μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση τη Μ. Βρετανία και την Ιρλανδία. Θα μπορούν επίσης να ταξιδεύουν χωρίς βίζα στη Νορβηγία, την Ελβετία και την Ισλανδία, οι οποίες έχουν ενταχθεί στη ζώνη του Σένγκεν. Το μέγιστο της παραμονής των πολιτών της ΠΓΔΜ, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου σε χώρες της ζώνης του Σένγκεν προσδιορίζεται σε 90 ημέρες ανά ..................