Πολύς λόγος έγινε στα blogs τις τελευταίες ημέρες για τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε η Kάπα Research για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα και που φανερώνουν ενδιαφέροντα στοιχεία για την παρουσία και την ταυτότητα των μεταναστών στην Ελλάδα, αλλά και τη γνώμη των Ελλήνων πολιτών για τους μετανάστες.
Οι όποιες αναλύσεις επικεντρώθηκαν στο 51,6% των Ελλήνων που δήλωσαν ότι θεωρούν ως απειλή τους μετανάστες και το 79,3% που τους θεωρεί πολλούς.Αυτές οι δυο απαντήσεις ίσως ήταν οι περισσότερο "επώδυνες" για το σύστημα ακόμα και αν η δημοσκόπηση διενεργήθηκε απο μια δική τους εταιρεία.Υπάρχουν όμως και άλλες ενδιαφέροντες απαντήσεις στις οποίες δεν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και που είναι ...........