Πληροφορία πρώτη
Πληροφορηθήκαμε ότι, προσφάτως, η ολομέλεια τού Αρείου Πάγου σε διάσκεψη - κεκλεισμένων των θυρών - έκανε δεκτή την εισήγηση τού αντεισαγγελέως τού Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Αθανασίου Κονταξή, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι εσφαλμένως παρεπέμφθη από το Ποινικό Τμήμα στην Ολομέλεια, λόγω τής διαφοράς μιας ψήφου, το ζήτημα τής επαναλήψεως τής «Δίκης των Έξ» που έγινε το 1922, μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Κατά συνέπειαν, αναβιώνει η απόφαση τού Ποινικού Τμήματος και η «Δίκη των Έξ» θα επαναληφθεί, ενώ αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία τής διεξαγωγής της.
Ειδικότερα, η υπόθεση τής «Δίκης των Έξ» απησχόλησε την Ολομέλεια τού ΑΠ μετά από παραπομπή από το Ποινικό Τμήμα, καθώς οι Αρειοπαγίτες τού εν λόγω Τμήματος, αποφάσισαν .........