Και η ελληνική πολιτεία... είναι αμέριμνη!!!
Το γεγονός στο οποίο αναφερόμαστε δεν είναι βέβαια πολύ πρόσφατο (καθώς έλαβε χώρα το 2006), είναι ωστόσο εξαιρετικά ενδεικτικό μιας κατάστασης που έχει παγιωθεί πλέον στη Θράκη εδώ και πολλά χρόνια (και συνεχίζει, εννοείται, να υφίσταται και σήμερα). Πρόκειται για την πραγματοποίηση εντός ελληνικού εδάφους κάποιων γιορτών της Τουρκίας, στις οποίες απροκάλυπτα παραδίδονται μαθήματα τουρκισμού και κεμαλισμού και παρουσιάζονται εξ… Ανατολών εισαγόμενα πολιτιστικά στοιχεία ως ντόπια, υπό τα μακάρια και αμέριμνα μάλιστα βλέμματα των χριστιανών τοπικών πολιτικών παραγόντων! Η ιστοσελίδα μας λοιπόν σας προσφέρει σήμερα πλήρη και ..............