[...] .... Συμπέρασμα: Η διενέργεια δημοψηφίσματος σε κάθε κράτος μέλος (και οπωσδήποτε στην Ελλάδα) αποτελεί βασική, απόλυτα δημοκρατική απαίτηση κάθε Ευρωπαίου πολίτη ώστε ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας να μην επιβληθεί από την Ευρω-αμερικανική ελίτ ερήμην των λαών της Ευρώπης, αλλά να αποτελεί ελεύθερη έκφραση της βούλησής τους.
Τα ποικιλώνυμα και πολύπλοκα συμφέροντα στις δύο όχθες του Ατλαντικού έχουν θέσει τους δικούς τους στόχους. Ορισμένοι Ευρωπαϊκοί λαοί επίσης - υπέρ ή κατά της Τουρκικής ένταξης. Είναι ώρα και οι Έλληνες να θέσουμε, δημοκρατικά και συνειδητά, τους δικούς μας στόχους: Να απαιτήσουμε την έκφραση της βούλησής μας μέσα από ένα δημοκρατικό δημοψήφισμα χωρίς  .............