Το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει την απονομή ιθαγένειας και ψήφου στις δημοτικές εκλογές στους μετανάστες για δυο λόγους: ταιριάζει στην ιδεολογία του και είναι κομματικά συμφέρον γι' αυτό:
Προεκλογικά είχα επισημάνει πως το ΠΑΣΟΚ είχε κάθε πρόθεση και να ανατρέψει τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, αφού κάτι τέτοιο είναι συνεπές τόσο με την ιδεολογία του (την αποδόμηση του έθνους-κράτους μέσω της μετατροπής του σε πολυπολιτισμικό κράτος), όσο και με το κομματικό του συμφέρον (αφού τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των μεταναστών, η πολιτισμική τους απόσταση με τους Έλληνες, και η ευγνωμοσύνη τους προς το κόμμα που θα τους πολιτογραφήσει ...............