Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση προέβλεπε την δυνατότητα διενέργειας δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών:
Προτείνουμε την προσθήκη εδαφίου, σύμφωνα με το οποίο η διεξαγωγή δημοψηφίσματος της δεύτερης αυτής κατηγορίας δηλαδή για σοβαρό κοινωνικό ζήτημα εκτός από τα δημοσιονομικά και τα ασφαλιστικά, μπορεί να προταθεί στη Βουλή όχι μόνον από έναν αριθμό βουλευτών αλλά και από έναν αριθμό πολιτών (π.χ. το 5% του εκλογικού σώματος). Η μεταβολή του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας για την πολιτογράφηση μεταναστών και των τέκνων τους είναι αναμφισβήτητα ένα "σοβαρό κοινωνικό ζήτημα", άρα μπορεί να γίνει δημοψήφισμα γι' αυτό το ...............