Γιατί αλήθεια έπεσαν τα spread; Όλα τα κανάλια σήμερα έλεγαν θριαμβολογίες για την πτώση των spread. Ας δούμε όμως τον πραγματικό λόγο... Εδώ και καιρό φωνάζουμε κάποιοι για το εξής: Με την άνοδο των spread, η επισφάλεια για την πτώχευσή μας είχε ως συνέπεια την πτώση της αξίας των ομολόγων μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μέχρι και πριν λίγες ημέρες λοιπόν, αγοράζοντας τα ομόλογά μας που έληγαν 5 χρόνια κι έπειτα, αξίας έκδοσης 100 δις ευρώ, θα σου κόστιζαν περίπου 65 δις ευρώ. Άρα αυτομάτως, αγοράζοντας το χρέος σου, το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστεί ύψος 35 δις ευρώ απλά κάνοντας μία και μόνη συναλλαγή.[...]

Labels: , , ,