Παρά την προσφυγή της Ελλάδας στο ΔΝΤ και τον μηχανισμό στήριξης και παρά την ανακοίνωση περί επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των ελληνικών δανείων, το επιτόκιο των δεκαετών ελληνικών ομολόγων βρίσκεται στο 11,56%, με την τρέχουσα τιμή των ομολόγων στην αγορά στα 69 σεντς στο ευρώ. Την ίδια στιγμή το επιτόκιο των ομολόγων επταετίας κυμαίνεται στο 12,51% και το επιτόκιο των ομολόγων τριετίας στο 12,89%. Οι τιμές επιτοκίων και ομολόγων μας δείχνουν ότι επενδυτές θεωρούν σχεδόν βέβαιη την αδυναμία της Ελλάδας να εξυπηρετήσει το χρέος της. Πέρα από αυτό, ωστόσο, η σύγκριση των επιτοκίων ομολόγων διαφορετικής διάρκειας λήξης μας φανερώνει πως, όσο μικραίνει ο χρονικός ορίζοντας λήξης τους, τόσο μεγαλώνει το επιτόκιό τους. [...]

Labels: , ,