ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3386/23/8/2005: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2004 ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ Η' ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η' ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Η' ΚΑΙ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΣΗΜΩΝ. [...]