Η προεδράρα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (ο οποίος δεν έχει εκλεγεί, δείχνοντας το πόσο δημοκρατική είναι η Ε.Ε.) δήλωσε [...]