ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3386/23/8/2005: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2004 ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η' ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Η ΚΑΙ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΣΗΜΩΝ. [...]

Labels: , ,