Μια ιδέα. Ο καθένας σε κάθε e-mail που στέλνει να προσαρτεί στο τέλος (υπογραφή) links που αφορούν εκστρατείες ενημέρωσης για όλους μας.

Π.χ. στα δικά μου e-mail πρόσφατα αποφάσισα να βάζω ως υπογραφή το παρακάτω κείμενο - το οποίο κατά περίπτωση στο μέλλον θα το [...]