Βλέπουμε σήμερα πως όταν ο Γεωργιάδης δηλώνει ξεκάθαρα πως θα σταματήσει το Τζαμί στο Βοτανικό, οι Νεο-Δημοκράτες κάνουν μόκο. Αναρωτιέστε γιατί; .. Γιατί απλά αυτοί το ξεκίνησαν.

Στο ΦΕΚ 264 - 5/12/2006 το οποίο το διαβάζετε από το Εθνικό Τυπογραφείο το οποίο υπογράφουν:

* Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
* ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
* ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ: Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
* ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
* Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, λέει τα εξής:
1. «Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», που εδρεύει στα όρια του Δήμου Αθηναίων, εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μη υπαγόμενο [...]