Διαβάζω στην εφημερίδα κεφάλαιο της 18/7 για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όργανο που δημιουργείται τη στιγμή που μιλάμε, για την στήριξη των τραπεζών : <<Τα ιδία κεφάλαια θα παρέχονται στις τράπεζες με τη μορφή προνομιούχων μετοχών. Η τράπεζα θα πρέπει να επαναγοράσει τις προνομιούχες μετοχές στο ίδιο ποσό με αυτό που επενδύθηκε αρχικά σε αυτή, μετά την πάροδο πενταετίας>>.
Τα δάνεια με μηδενικό επιτόκιο στις τράπεζες συνεχίζονται με κάθε επισημότητα. Κυριαρχεί παγκοσμίως η άποψη ότι κινητήριος μοχλός της οικονομίας είναι οι τράπεζες και αυτές πρέπει να χρηματοδοτούνται με μηδενικά επιτόκια. Με το πρώτο, υπό όρους συμφωνώ, το δεύτερο είναι κατά τη γνώμη μου η απόλυτη διαστρέβλωση του όρου <<ελεύθερη αγορά>> και ότι αυτό συνεπάγεται [...]