Διαβάζω στα ΝΕΑ <<Οι όροι των stress tests ήταν ιδιαίτερα επαχθείς για τις ελληνικές τράπεζες καθώς, περιέλαβαν «haircut» των ελληνικών ομολόγων σε ποσοστό 23,1% έναντι μέσου όρου της ευρωζώνης, 8,5%, επιβεβαιώνοντας τα χθεσινά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «αυστηροποίηση» των όρων την τελευταία στιγμή>>.
Haircut είναι η μείωση της αξίας των ομολόγων που θα αναγκαστεί να κάνεις ο εκδότης τους. Σε εμάς εκδότης είναι το ελληνικό δημόσιο και σύμφωνα με τα τεστ η ελληνική κυβέρνηση υπάρχει μεγάλη περίπτωση να αναγκαστεί να κόψει την αξία των ομολόγων κατά 23% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες και το haircut του 8,5%...[...]