Του Νεκτάριου Β. Νώτη
Υπό την ασφυκτική πίεση Βρυξελλών και Ουάσιγκτον, το οικονομικό επιτελείο νομοθέτησε το πακέτο μέτρων της επόμενης τριετίας, αποδεχόμενο στην ουσία τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με δεδομένο ότι η πορεία της οικονομίας θα ελέγχεται ανά τρίμηνο, προβλέπεται αντίστοιχα η επιβολή φορολογικών μέτρων – που έχουν στην πλειοψηφία τους εισπρακτικό χαρακτήρα – μέχρι το τέλος τριμήνων για τα επόμενα τρία χρόνια.
Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται και η επιβολή ενός νέου είδους φόρου. Πρόκειται για τους φόρους «υπέρ της υγείας». Θα επιβληθούν στην κατανάλωση των οινοπνευματωδών ποτών και των τσιγάρων! [...]