Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BRI) στη Βασιλεία προειδοποίησε σήμερα για τους κινδύνους της «υποτροπής» της παγκόσμιας οικονομίας σε μία νέα κρίση αν οι κυβερνήσεις διατηρήσουν σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα που έχουν λάβει για τη στήριξη της οικονομίας για μεγάλο διάστημα.
Η κεντρική τράπεζα που ελέγχει τις κεντρικές τράπεζες υπογραμμίζει στην ετήσια έκθεσή της ότι «τα προγράμματα στήριξης των αγορών και των ιδρυμάτων δημιούργησαν μία εξάρτηση από την οποία το χρηματοοικονομικό σύστημα κινδυνεύει να μην απελευθερωθεί εύκολα».
Η BRI εκτιμά επίσης ότι η παγκόσμια οικονομία έχει γίνει εύθραυστη από τους κινδύνους που βαρύνουν και πάλι τις τράπεζες που απειλούνται από μία κρίση στην αγορά ακινήτων η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει νέες απώλειες στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
«Μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτή η έκρηξη στην αγορά ακινήτων μπορεί να έχει ως συνέπεια νέες απώλειες», προειδοποίησε η BRI που αυτό το Σαββατοκύριακο είχε το ετήσιο συνέδριό της. [...]