Το συντομότερο πολιτικό ανέκδοτο...

Πατήστε στον τίτλο για να το δείτε!