"...Όσο συντομότερα σταματήσουμε αυτήν την κατηφόρα προς την διάλυση του κοινωνικού ιστού και της εθνικής μας αξιοπρέπειας που επιχειρείται από τους διαχειριστές της Νέας Τάξης Πραγμάτων όπως οι σημερινοί Κυβερνώντες, τόσο λιγότερη ζημιά θα γίνει και στον πάρα πολύ σημαντικό τομέα αυτό που λέγεται, Άμυνα της Χώρας..." 
Υλοποιώντας τους πολιτικούς προσανατολισμούς Παπανδρέου, για «Παγκόσμια Διακυβέρνηση» της Νέας Τάξης Πραγμάτων (Ordine Nuovo-New World Order) - η οποία προϋποθέτει διάλυση των παραδοσιακών δομών του κράτους-έθνους – η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο το στράτευμα, με την απόφασή της να αντικαταστήσει τους αξιωματικούς που προκύπτουν από τις Στρατιωτικές Σχολές «μη επιχειρησιακών ειδικοτήτων», με πτυχιούχους των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Έτσι διαμορφώνεται ένα εντελώς νέο σκηνικό στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας [...]