Είναι στιγμές που κάποια πράγματα απλά δεν στέκουν!..

Πρωί και πήγα στο νοσοκομείο Ρίου, σταθμεύοντας στο σχεδόν άδειο του μεγάλο πάρκινγκ... 
Και πιο πέρα είδα πώς είχε σταθμεύσει και ο/η κύριος/ρία με το κόκκινο αυτοκίνητο - το οποίο προειδοποιεί κιόλας ...