[...] Και τι γίνεται με τις ανταλλαγές μεταβλητών επιτοκίων (swaps), την τιτλοποίηση και άλλα τεχνάσματα για παραποίηση των αριθμών; Ας εξετάσουμε τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα χρησιμοποίησε "swaps" για να εμφανίσει μειωμένο το χρέος της και εαν είναι η μοναδική χώρα που τα χρησιμοποίσησε. Πρώτα απ' όλα, τα "swaps" όπως και άλλα "όργανα μαζικής καταστροφής" δεν εφευρέθηκαν στην Ελλάδα ούτε προωθήθηκαν από Έλληνες. Δεύτερον, η συμφωνία για "swaps" με την Goldman Sachs δεν έγινε πριν αλλά μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ το 2002. Τρίτον, τα "swaps" του είδους αυτού ήταν εκείνη την εποχή αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ Eurostat, όπως δήλωσε στις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Amadeu Altafa στις 15 Φεβρουαρίου. Ποιές άλλες χώρες χρησιμοποίησαν ποτέ ή είχαν κάποια ανάμιξη με "swaps"; Είναι τόσες που δεν θα μπορούσαμε να τις συμπεριλάβουμε σε μια λίστα σε αυτό το άρθρο, και ούτε θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τις ανιαρές λεπτομέρειες των αναλυτικών μερών των συμφωνιών που έκλεισε η κάθε μια από αυτές: η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Βρετανία και η Γερμανία (ακριβώς, η Γερμανία), μεταξύ άλλων. [...]