[...] Υπάρχουν κάποια σύμβολα και κάποια όρια που θα πρέπει να σέβονται, και να μένουν μακριά από πολιτικές εξευτελισμού, και σεξουαλικές επιδιώξεις! Έτσι απλά! Πέρα από αυτά, εγώ απλώς λυπάμαι αυτούς που θα την πληρώσουν άδικα για την μέγιστη ηλιθιότητα των διοργανωτών που αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την συγκεκριμένη εικόνα.